jQuery Framework

Zdrojové kódy

6.7.6 Příklad 3 – Pozice kliknutí v bloku DIV

Příklad ukazuje možnost využití události click a parametru event ve funkci, která se spouští v případě, že nastane daná událost.
$("#ramecek").bind("click", function(event) {
	alert("X: " + event.pageX + "\nY: " + event.pageY);
});

© Michal Oktábec 2009 - 2010