jQuery Framework

Zdrojové kódy

6.6.2 Příklad 2 – Zakázání úpravy textového pole (input)

Příklad popisuje, jak docílit zakázání úpravy textového pole.
$("#zakazat").bind("click", function() {
	if ($("#zakazat").val() == "Zakázat") {
		$("#pole2").attr("disabled", "disabled");
		$("#zakazat").val("Povolit");
		//$("#zakazat").attr("value", "Povolit");
	}
	else {
		$("#pole2").removeAttr("disabled");
		$("#zakazat").val("Zakázat");
		//$("#zakazat").attr("value", "Zakázat");
	}
});

© Michal Oktábec 2009 - 2010