jQuery Framework

Zdrojové kódy

6.6.1 Příklad 1 – Vypsání obsahu textového pole (input)

Příklad ukazuje jedna z možností, jak si nechat vypsat obsah textového pole.
$("#obsah_pole").bind("click", function() {
	alert($("#pole").val());
	//alert($("#pole").attr("value"));   2.způsob
});

© Michal Oktábec 2009 - 2010