jQuery Framework

Zdrojové kódy

6.5.1 Příklad 1 – Ukázka použití výběru – skrytí elementu

Příklad ukazuje, jak skrýt prvek pomocí funkce hide(), která je ekvivalentem CSS vlastnosti display: none.
$("a.modry").hide();
Modrý odkaz Pozn.: Odkaz zde není vidět, protože se ihned po načtení stránky aplikuje funkce hide(). Pokud bychom chtěli, aby se funkce aplikovala až po kliknutí na nějaké tlačítko, museli bychom využít událostí, ale o těch až dále.

© Michal Oktábec 2009 - 2010