jQuery Framework

Zdrojové kódy

6.13.5 Příklad 3 – Příprava formuláře pro nahrání souboru na internet

Příklad popisuje, jak vytvořit formulář pro nahrání souboru na internet. Ve skutečnosti ale nic nenahrává. Jedná se o především ukázku úpravy HTML kódu pomocí funkcí k tomu určených.
$("#pridat_soubor").bind("click", function() {
	var soubory = $(".soubory");
	var pocetSouboru = $(soubory).length;
	if (pocetSouboru < 5) {
		var aktualniCislo = (pocetSouboru*1)+1;
		
		var html = 'Soubor '+aktualniCislo+': <input type="file" name="soubor[]" id="soubor'+aktualniCislo+'" class="soubory" />';
		$("#soubor"+pocetSouboru).after(html);
	}
	else {
		alert("Maximální počet souborů je 5.");
	}
	return false;
});
Maximálně 5 souborů. Soubor 1: Přidat další soubor

© Michal Oktábec 2009 - 2010